Konsequent unabhängig

Fondsübersicht

ISIN WKN Fonds­wäh­rung Aus­schüt­tungs­art
LU0323578657 A0M430 EUR ausschüttend
LU0952573482 A1W17Y EUR ausschüttend
LU0323577923 A0M43U EUR ausschüttend
LU0323578145 A0M43W EUR ausschüttend
LU0323578491 A0M43Y EUR ausschüttend
DE000A1JMPZ7 A1JMPZ EUR thesaurierend
LU0831568729 A1J4RH EUR ausschüttend
LU0366178969 A0Q2PT EUR ausschüttend
LU1012015118 A1XBPF EUR ausschüttend
LU0952573136 A1W17W EUR ausschüttend
LU0399027613 A0RCKL EUR ausschüttend
LU0526000731 A1C10W EUR ausschüttend
LU0366179009 A0Q2PU EUR ausschüttend
Aus­ga­be­preis NAV Kurs­da­ten vom
242,50  EUR 230,95  EUR 18.08.2017
134,11  EUR 127,72  EUR 18.08.2017
141,31  EUR 134,58  EUR 18.08.2017
160,48  EUR 152,84  EUR 18.08.2017
176,69  EUR 168,28  EUR 18.08.2017
167,42  EUR 159,45  EUR 17.08.2017
147,32  EUR 140,30  EUR 18.08.2017
198,12  EUR 188,69  EUR 18.08.2017
131,18  EUR 124,93  EUR 18.08.2017
112,35  EUR 109,08  EUR 18.08.2017
132,44  EUR 128,58  EUR 18.08.2017
104,65  EUR 101,60  EUR 18.08.2017
153,43  EUR 146,12  EUR 18.08.2017
KIID Pro­spekt Jah­res­be­richt Halb­jah­res­be­richt
KIID
(vom 26.07.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 30.12.2016)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 26.07.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 16.06.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 16.06.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 16.06.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 16.06.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 01.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 13.07.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2016)
KIID
(vom 26.07.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 16.06.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 16.06.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 16.06.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 16.06.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 16.06.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 16.06.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 12.05.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 16.06.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)